ατελές ποιόν ενεργείας (το)

несвършен вид Виж и μη συνοπτική άποψη, μη συνοπτική όψη, εξακολουθητικός τρόπος ενέργειας, διαρκές ποιόν ενεργείας англ. imperfect aspect Несвършеният вид е морфологично средство за изразяване на вътрешна гледна точка спрямо едно състояние, процес или събитие. Имперфективната гледна точка прави видими развитието на процеса (при всички процесни ситуации) и отделните му фази (при динамичните процеси), но не […]


αττική διάλεκτος (η)

атически диалект А. Д. е старогръцки диалект, който се говори се в Атика, на остров Саламин, както и в атинските колониите по бреговете на Егейско море и на южна Италия. Най-близък е до йонийския диалект, с който има множество общи черти. Откриват се обаче и архаизиращи елементи, както и сходства с аркадо-кипърските диалекти, които навеждат […]