φραστικό όνομα

(το) съставно название Виж и λεξική φράση, παραθετικό σύνθετο, πολυλεκτικό σύνθετο, χαλαρό πολυλεκτικό σύνθετο