MT


δασύ σύμφωνο (το)

аспирована съгласна, придихателна съгласна фр. consonne aspirée Във фонетиката А. С. е оклузивна (преградна) или африкатна (преградно-проходна) съгласна, при която е налице отваряне на глотиса известно време преди или след вибрирането на гласните струни, като така към звука, произведен от гласните струни, се добавя ларингален шум или „дъх”. А. С. се отбелязват с малко [ʰ], […]