MT


έγκλιση (η)

наклонение англ. mood; фр. mode Наклонението е граматическа категория, чрез която глаголните форми изразяват модалност, т.е. позицията на говорещия относно истинността на съждението или необходимостта да се случи това, за което се говори. В новогръцки се счита, че морфологично се маркират изявителното, подчинителното и заповедното наклонения. Реално обаче морфологична реализация имат изявителното и заповедното наклонения […]