MT


παράταξη

(η) паратаксис, паратактично отношение, съчинително отношение Виж и παρατακτική σύνδε­ση