ΡΜ
λεξική φράση

(η) съставно название, лексикална фраза Виж и πολυλεκτικό σύνθετο, χαλαρό πολυλεκτικό σύνθετο, λεξική φράση